Nabestaanden

DE GROOTSTE SCHATTEN ZIJN VOOR HET OOG ONZICHTBAAR EN WORDEN DOOR HET HART ONTDEKT

Bij een overlijden komt er veel op u af. In een korte tijd moet er van alles worden geregeld. De uitvaartverzorger ondersteund en adviseert u daarbij. Waar de uitvaartverzorger de praktische en organisatorische kant regelt, verzorgt de vormgever van Menra op professionele en betrokken wijze de invulling hiervan.

Het hart symboliseert leven en liefde en is de plek waar herinneringen worden opgeslagen. Herinneringen vormen als het ware een dagboek dat een ieder altijd bij zich draagt. Voor u is het nu misschien het moment gekomen om dit dagboek te openen.